Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /var/www/vhosts/200mi.eu/sje.lt/framework/class.database.php on line 61
Sorores Jesu Eucharistici - Seminarai, kursai

Norint teisingai matyti SJE.LT svetainę jums reikalingas Flashplayer papildinys. Prašome instaliuoti čia

Seminarai, kursai

 Nesmurtinio bendravimo seminarai

2019 m. spalio 1516 d. Nesmurtinio bendravimo seminaras "Empatinis dialogas - ryšio šokis"  

Į šį 2-jų dienų seminarą kviečiami visi, kurie jau yra susipažinę su Nesmurtinio bendravimo (NB) pagrindais ir nori gilinti turimas žinias bei įgūdžius. Pakanka, jei norintieji dalyvauti supranta NB principus, nors nebūtinai juos geba įkūnyti sudėtingose kasdieninio gyvenimo situacijose – darbe ar namų aplinkoje. Seminaro metu pagrindinis dėmesys bus skiriamas lavinti praktinius įgūdžius, mokytis pagarbaus dialogo pripažįstant ne tik savo, bet ir kitų poreikius.Pakankamai laiko bus skiriama empatijai. Bus siekiama NB patirti ne kaip atskirą žinių sistemą, bet kaip būdą prieiti prie neribotų ir lanksčių vidinių savo asmens resursų.

Seminarą ves NB centro 1998 metais sertifikuota trenerė Marianne Göthlin iš Švedijos. Bus verčiama iš anglų kalbos.

Daugiau informacijos

Registracijos anketa

 

2019 m. spalio 1820 d. Nesmurtinio bendravimo seminaras "Nesmurtinis bendravimas mokymo aplinkoje"

Seminare susipažinsite su Nesmurtiniu bendravimu (NB) ir įgysite patirties, kaip NB principus taikyti mokyklose ar kitoje mokymo aplinkoje. Praktikuosite bendravimą, palaikantį saugumo, pasitikėjimo, brandžios pagarbos, gailestingumo ir įtraukiančio bei sudominančio mokymo atmosferą.

Seminarą ves Nesmurtinio bendravimo centro sertifikuota trenerė iš Švedijos Marianne Göthlin. Bus verčiama iš anglų kalbos.

Daugiau informacijos

Registracijos anketa

 

2020 m. vasario 18 d., kovo 31 d., balandžio 28 d., gegužės 26 d. seminarai "Nesmurtinis bendravimas"

Seminarai vyks internete, "Zoom" video programos aplinkoje.

Daugiau informacijos
 

2020 m. birželio 57 d. 3 dienų intensyvus Nesmurtinio bendravimo seminaras pradedantiesiems su Irmtraud Kauschat (seminaras vyks Kaune).

 

Nesmurtinis bendravimas (NB) buvo išvystytas amerikiečių psichologo dr. Marshall Rosenberg. Vienas iš svarbiausių NB aspektų yra tai, kad visi pasaulio žmonės dalinasi tais pačiais poreikiais, tik juos patenkina skirtingais būdais. Minėti būdai priklauso nuo pasaulio regionų, kur puoselėjamos skirtingos kultūros. Kitas svarbus aspektas yra toks, kad viskas, ką mes darome, yra bandymas patenkinti tuos poreikius. Juos patenkinus, patiriame malonius jausmus, o  nepatenkinus, jaučiamės nemaloniai. Kitas komponentas yra išreikšti prašymą tokiu būdu, kad būtų tikėtina, jog mūsų poreikiai bus patenkinti. Ir ketvirtas komponentas yra pastebėjimas be kaltinimo. Seminaro metu giliau aiškinsimės minėtus komponentus, naudodami dalyvių kasdieninę patirtį. 

 

Daugiau informacijos

Registracijos forma


2020 m. birželio 12–14 d. Nesmurtinio bendravimo praktikos gilinimas su Irmtraud Kauschat (seminaras vyks Guronyse).

 

Susitaikymas – erdvės kūrimas savo viduje ir su kitais. Jeigu dėl bet kokios priežasties nerandame būdų, kaip galutinai išspręsti konfliktą, negalėsime rasti ilgalaikės vidinės ramybės. Tai gali apimti įvairius konfliktų ir susitaikymo aspektus:

  • tai gali būti vidinis konfliktas, kai sakau sau: “Kaip aš galėčiau tai padaryti?”;
  • partnerystėje, šeimoje, draugystėje ir darbovietėje;
  • tarp grupių, bendruomenių ir žmonių;
  • tai liečia ir skausmą, perduotą iš vienos kartos į kitą (siejamą su karo ir tarybine sistema).    

Susitaikymas – procesas apie patirties ir skausmo pasidalinimą su kažkuo, norinčiu empatiškai klausytis ir pripažinti skausmą. Kitas pasirinkimas yra vaidmenų žaidimas, kai kitas apsiauna mano konflikto partnerio batus ir būna su mano skausmu. Visa tai paprastai prisideda prie vidinės taikos. Yra įmanoma ten sustoti, bent jau dabar būti ir įsišaknyti. Kartais, kai patiriu empatiją, susidomiu savo konflikto partnerio poreikiais, kuriuos jis norėjo patenkinti, atitinkamai elgdamasis. Tai gali atsitikti, kai “mano širdis yra atvira” priimti kitą. Tada susitaikymo procesas yra baigtas. Mes naudosime įvairius metodus, priklausomai nuo jūsų pasirinktos situacijos.

Daugiau informacijos

Registracijos forma

 

Krikščioniško tikėjimo ir sielovados pagrindai

 

2019 m. lapkričio 16–17 d. seminaras “Įvadas į liturgijos ir sakramentinę teologiją“

Seminaras supažindins su pagrindiniais liturgijos ir sakramentinės teologijos dėsniais. Seminaro metu bus aptariami šie klausimai:

• Kuo ypatinga epocha tarp Kristaus Prisikėlimo ir visų dalykų atbaigimo?

• Kodėl Šventasis Raštas apie pasaulio pabaigą kalba liturginiais terminais?

• Kodėl sakramentai tokie galingi ir sykiu „keisti“?

• Kokie liturginio mąstymo ir veikimo ypatumai?

• Ką reiškia būti liturginiu krikščionimi?

• Kaip dalyvauti liturgijoje ir priimti sakramentus? Ir kt.

 

 Seminarą ves doc. dr. Benas Ulevičius.

 

 

2020 m. gegužės 8–9 d.  seminaras „Biotechnologijų etiniai iššūkiai“ (seminaras perkeltas į birželio 19-20 d.)

Seminaro metu bus nagrinėjamos šios temos: lyties keitimas, organų donorystė, prenataliniai tyrimai, klonavimas ir kamieninės ląstelės, eutanazija.

Seminarą ves prof. dr. Andrius Narbekovas.

 

2020 m. liepos 6–10 d. seminaras „Pastoracinė psichologija ir pastoracinė rūpyba“

Seminarą sudarys penkių dienų paskaitų ir praktinių užsiėmimų ciklas, kurio metu bus nagrinėjamos šios temos:

Svarbios psichologinės įžvalgos:

      Vystymosi psichologija ir problemos vėlesniame gyvenime

      Žmogaus poreikių hierarchija

      Mūsų vidinio pavojaus signalo sistemos funkcija

Pastoracinio patarėjo/konsultanto psichologija:

      Kaip tobulinti vieną turimą „priemonę“: patį save?

      Kūno kalbos ir jo išminties naudojimo svarba

      Spąstai, į kuriuos gali pakliūti konsultantas.

Pastoracinė konsultacija konkrečiose situacijose:

      Traumos ir netektys

      Seksualinis ir emocinis piktnaudžiavimas

      Depresija ir kt.

 

Seminarą ves dr. Anke Bisschops.

 

 

2020 m. liepos 27–31 d.  seminaras „ Įvadas į ekleziologiją“

Seminaras supažindins su ekleziologijos pagrindais ir šiuolaikinės ekleziologijos ypatumais, ypač kreipiant dėmesį į pokyčius, įvykusius po II Vatikano Susirinkimo. Seminarą sudaro penkių dienų paskaitų ir diskusijų ciklas. Paskaitų ir seminarų metu bus nagrinėjamos šios temos:

      Ekleziologijos pagrindai

      Šiuolaikinės ekleziologijos ištakos ir istorinis kontekstas

      Communio-ekleziologijos,  kilusios Vatikano II Susirinkimo ir ekumeniniame kontekste (Wood, Zizioulas, Tillard, Kasper)

      Penkios šiuolaikinės ekleziologinės trajektorijos, kuriose atsispindi: posūkis į empirinį metodą, patriarchijos/kiriarchijos kritika, „nevakarietiškosios“ Bažnyčios (Azijos, Afrikos ir Pietų Amerikos šalyse) patirčių integracija, postliberaliosios ir postsekuliariosios mąstysenos ir palyginamosios teologijos įtaka

      Aktualūs šiuolaikiniai ekleziologijos klausimai.

 

Seminarą ves prof. Richard Gaillardetz.

 

2020 m. spalio 17–18 d. seminaras „Mokomės lydėti savipagalbos grupes“

 

Trijų dienų praktinis seminaras suteiks būtinąjį teorinių žinių ir praktinių įgūdžių minimumą asmenims, besirengiantiems tarnystei (ar darbui) sielovadinėse/krizinėse savigalbos grupėse ar norintiems įgyti moderavimo pradmenis. 

Turinys:

      Kas yra savigalbos grupės, koks jų tikslas? Kuo skiriasi savigalbos ir psichoterapinės grupės ir kodėl grupės palydėtojas (moderatorius) nėra terapeutas?

       Savigalbos grupės dinamika. Grupės surinkimas, pasirengimas pirmam susitikimui. Grupės taisyklės

      Grupės dalyvių jausmų ir poreikių atpažinimas

      Sielovadininkų/moderatorių vaidmuo, atsakomybė ir laikysena Reakcija į grupės metu pasireiškiančią ūmią krizinę raišką

      Menas klausytis. Atliepas. Uždari ir atviri klausimai. Kūno kalba 

      Gerojo samariečio“ laikysena. Pasirinkto dvasinio skaitinio, atskleidžiančio šią temą, analizė

      Maldos svarba. Asmeninė malda, užtarimo malda grupelėje. Galimos maldos formos

      Sielovadininko dėmesys sau. Pavojai, kurių palydoje turėtume vengti.  Perdegimo sindromo profilaktika. Asmeninio dvasinio palydėjimo ir supervizijos svarba.

 

Seminarą ves doc. dr. Rasa Bieliauskaitė, psichologė-psichoterapeutė Jelena Trofimova, Elvyra Kučinskaitė, Daiva Beliūnienė ir kt.

 

Šie visi seminarai rengiami kartu su VDU teologijos fakultetu ir „Bendrakeleiviais.“

 

 

  


 

 


 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
© Visos teisės saugomos, Sorores Jesu Eucharistici