Norint teisingai matyti SJE.LT svetainę jums reikalingas Flashplayer papildinys. Prašome instaliuoti čia

Seminarai, kursai

2019 m. kovo 9-10 d. seminaras "Nesmurtinio bendravimo pagrindai" 

 

Per nesmurtinį bendravimą padaryti pasaulį gailestingesne vieta. – M. Rosenberg 

Kviečiame į edukacinį savaitgalį „Nesmurtinio bendravimo pagrindai“ skirtą pastoraciniams, socialiniams darbuotojams, lyderiams, psichologams, mokytojams ir visiems norintiems mažinti smurtą savyje ir kituose. Kurkime taika, gailestingumu, garbingumu ir bendradarbiavimu pagrįstą gyvenimą, kuriame visiems būtų gera gyventi, o tam reikia kitokio mąstymo bei sąžinės, nesmurtinio bendravimo dvasingumo, naujos, gyvenimą teikiančios terminologijos, kalbos bei metodikos (keturių žingsnių metodas išreikšti tai, kas gyva žmoguje pagal dr. Marshall Rosenberg).

Būk tuo pokyčiu, kurį nori matyti kituose! - M. Gandi                

Veda:  dr. Dalia Verbylė SJE

Dalios Verbylės išsilavinimas ir interesai: Religinės pedadogikos magistro laipsnis iš Christendom College (JAV) ir po-magistinės studijos (Aukštesnės edukacinės specializacijos sertifikatas iš Boston College (JAV); Edukologijos daktaro laipsnis iš VDU (Kaunas), tema „Dvasingumas ir jo ugdymo prielaidos universitete“. Vienų metų po-daktarinės studijos Boston College (JAV). Interesų sritys: dvasingumas, dvasinis ugdymas, socialinis darbas, pastoracinis konsultavimas, Žydų-Krikščionių santykiai, Budizmo etika. Menas ir dvasingumas. Šiuo metu yra Nesmurtinio bendravimo Centro (JAV) atestacijos kandidatė ir organizacijos RENATE (Europos vienuolių tinklas prieš prekybą žmonėmis ir išnaudojimą) Tarybos narė.

 

2019 m. balandžio 26-28 d. seminaras "Gailestingumo paieškos moderniame bibliniame epe"

 

Kino režisieriaus Melo Gibsono “Kristaus kančia” iš pelenų prikėlė biblinį epą.  Modernus biblinis epas tapo priemone, leidžiančia pasinerti į biblinį laiką ir erdvę, ir per tai ieškoti moderniam žmogui rūpimų atsakymų į klausimus, kas yra Dievas ir koks Jis yra. Savaitgalio metu, derindami kinematografinę analizę bei teologines refleksijas,  gilinsimės į kardinaliosios Dievo savybės - Gailestingumo - paieškas moderniame Bibliniame epe.

Savaitgalis skirtas tikybos mokytojams, naudojantiems ar norintiems naudoti audiovizualines priemones pamokose bei sinefilams, mėgstantiems narstyti filmus po kaulelį ir besidomintiems teologija.

Seminarą ves kino kritikas Ramūnas Aušrotas.

 

2019 m. liepos 21-25 d. seminaras - Nesmurtinio bendravimo (NB) praktikos gilinimas: "Gyvenimas gailestingumu"

 

Tai programa tiems, kurie nori gilinti Nesmurtinio bendravimo žinias ir gebėjimus. Seminaro metu bus gilinamasi į minčių ir jausmų pasaulį, jis siejamas su mūsų patenkintais ir nepatenkintais poreikiais. Bus mokoma pozityviai ir aiškiai išsakyti prašymus. Taip pat bus skiriama laiko atpažinti savo vidinius priešus bei „šakališką“ jų raišką.  

Darbo metodai: nesmurtinio gyvenimo medis, darbas su kortelėmis, meditacija dviese, vaidmenų žaidimai, atvedemonstavimas, trumpi įvadai bei Nesmurtinio bendravimo principai, išreikšti kūno kalba.

Laukiami visi norintys dalyvauti bendros kūrybos ir autentiško gyvenimo patirtyje!

Seminarą ves Barbara Leitner ir John Gather (Vokietija). Bus verčiama į lietuvių kalbą.

Daugiau informacijos

Registracijos forma

 

2019 m. spalio 15-16 d. Nesmurtinio bendravimo seminaras "Empatinis dialogas - ryšio šokis"  

Į šį 2-jų dienų seminarą kviečiami visi, kurie jau yra susipažinę su Nesmurtinio bendravimo (NB) pagrindais ir nori gilinti turimas žinias bei įgūdžius. Pakanka, jei norintieji dalyvauti supranta NB principus, nors nebūtinai juos geba įkūnyti sudėtingose kasdieninio gyvenimo situacijose – darbe ar namų aplinkoje. Seminaro metu pagrindinis dėmesys bus skiriamas lavinti praktinius įgūdžius, mokytis pagarbaus dialogo pripažįstant ne tik savo, bet ir kitų poreikius.Pakankamai laiko bus skiriama empatijai. Bus siekiama NB patirti ne kaip atskirą žinių sistemą, bet kaip būdą prieiti prie neribotų ir lanksčių vidinių savo asmens resursų.

Seminarą ves NB centro 1998 metais sertifikuota trenerė Marianne Göthlin iš Švedijos. Bus verčiama iš anglų kalbos.

Daugiau informacijos

Registracijos anketa

 

2019 m. spalio 18-20 d. Nesmurtinio bendravimo seminaras "Nesmurtinis bendravimas mokymo aplinkoje"

Seminare susipažinsite su Nesmurtiniu bendravimu (NB) ir įgysite patirties, kaip NB principus taikyti mokyklose ar kitoje mokymo aplinkoje. Praktikuosite bendravimą, palaikantį saugumo, pasitikėjimo, brandžios pagarbos, gailestingumo ir įtraukiančio bei sudominančio mokymo atmosferą.

Seminarą ves Nesmurtinio bendravimo centro sertifikuota trenerė iš Švedijos Marianne Göthlin. Bus verčiama iš anglų kalbos.

Daugiau informacijos

Registracijos anketa
  

 


 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
© Visos teisės saugomos, Sorores Jesu Eucharistici