Norint teisingai matyti SJE.LT svetainę jums reikalingas Flashplayer papildinys. Prašome instaliuoti čia

Rekolekcijų savaitgaliai

    2017 m. gruodžio 810 d. advento rekolekcijos „Ką reiškia būti krikščioniu pagal Kristų?“

Adventas – tai laukimo metas. Žinoma, laukiame Kalėdų, bet kartu – ir antrojo Jėzaus Kristaus atėjimo. Advento rekolekcijos – gera proga sustoti, nurimti ir apmąstyti Kalėdų slėpinį bei vertybes, kurias mums atnešė Jėzus. Žvelgiant į Jėzų, klausti ir ieškoti atsakymų, ką reiškia būti labiau žmogumi, labiau krikščioniu ir kaip šiandien "tiesti" Viešpačiui kelią.

Rekolekcijas ves kun. Artūras Kazlauskas ir talkins seserys eucharistietės. 

2018 m. sausio 1214 d. tylos rekolekcijos su dvasiniu palydėjimu „Eikite sau vieni į negyvenamą vietą ir truputį pailsėkite“ Mk 6, 31

Kartas nuo karto mūsų širdyse pasidaro ankšta, norisi pabėgti, atsitraukti ar kažką keisti. Evangelijoje Jėzus gan dažnai ragina savo mokinius sustoti ir pailsėti. Kas man teikia poilsį? Gal ilgiuosi tylos, asmeninės maldos ir gydančios vienatvės patirties? Jei taip, esi kviečiamas/-a į šias tylos rekolekcijas. Tyla ir malda platins mūsų širdis ir padės atrasti naują ir gilesnį ryšį su savimi, kitu ir Dievu.

Rekolekcijų metu palydės s. Aistė Balčiūnaitė SJE ir s. Judita Stankūnaitė SJE.

 

2018 m. vasario 2325 d. gavėnios rekolekcijos „Jei kviečio grūdas nekris į žemę...“

Šių gavėnios rekolekcijų metu kviesime atsiverti krentančio į žemę grūdo slėpiniui, Dievo meilei, išlietai Kryžiaus aukoje ir nuolat mus maitinančiai Eucharistijoje. Dievas dovanoja mums ne mažiau kaip save patį, Jis yra agape (1 Jn 4,16), t.y. ta keista meilės rūšis, kuri nieko nesitiki mainais, ir duodama visiškai dovanai, neatšaukiamai. Rekolekcijų metu kviesime mokytis pastebėti, priimti ir pripažinti šią meilę, kad galėtume per ją, su ja ir joje gyventi.

Į tylą ir maldą ves trumpi įvadai asmeninei maldai, Adoracija ir Eucharistijos šventimas. Norintiesiems bus sudaryta galimybė asmeniniams dvasiniams pokalbiams su s. Aiste Balčiūnaite SJE ir s. Judita Stankūnaite SJE.

               

 2018 m. kovo 911 d. rekolekcijos, pasitelkiant kino meną "Mes atleidžiame kiekvienam, kuris mums kaltas“(Lk 11, 4)

Jėzus, palikdamas mums Tėve mūsų maldą, patikina, jog įmanoma atleisti kitam žmogui. Atleidimas yra dviejų žmonių išlaisvinimas, skolų atleidimas, nutrauktų ryšių atkūrimas ir konkreti meilės forma. Atleidimas tai kasdieninis mūsų kelias. Dažnai kyla klausimas, kaip tai padaryti?! Ko reikia, kad sugebėtume atleisti? Kiek tai svarbu mūsų gyvenimui? Rekolekcijų metu kino pagalba individualiai ir grupėje aptarsime ir ieškosime būdų, kaip galima atleisti ir kokie yra konkretūs atleidimo žingsniai; skirsime laiko tylai ir maldai.

Rekolekcijas ves kino kritikas Ramūnas Aušrotas ir talkins seserys eucharistietės. 

 

2018 m. kovo 1618 d. rekolekcijos šeimoms „Gavėnia tai naujas kvėpavimas“

Gavėnia tai metas atsiversti. Popiežius Pranciškus sako: tarti tris „ne“! „Ne“ dusinančiai taršai, sukeltai abejingumo, nerūpestingo manymo, kad kito žmogaus gyvenimas manęs neliečia [...]. „Ne“ nuodijantiems tuštiems ir beprasmiams žodžiams, skubotai ir grubiai kritikai, lėkštoms analizėms, nesugebančioms aprėpti žmonių problemų sudėtingumo [..]. „Ne“ tokiai maldai, kuri tik nuramina sąžinę, išmaldai, kuri kelia pasigėrėjimą savimi, pasninkui, kuris skatina būti patenkintais. Gavėnia – tai naujas kvėpavimas, tai širdies atvėrimas tam vieninteliam dvelksmui, kuris mūsų dulkes paverčia žmogiškumu. Gavėnios laikas nepastebimai tirpsta. Ar jau patyriau šį naują kvėpavimą?

Laukiame jūsų su vaikais, kurie savo būdu galės dalyvauti jiems pritaikytoje rekolekcijų programoje. Numatomi 3–6, 7–11 ir 12–15 metų vaikų pogrupiai. Pagal galimybes padėsime pasirūpinti ir jaunesnių vaikų priežiūra. Rekolekcijas ves seserys eucharistietės. 

 

 

 
 
© Visos teisės saugomos, Sorores Jesu Eucharistici