Norint teisingai matyti SJE.LT svetainę jums reikalingas Flashplayer papildinys. Prašome instaliuoti čia

Rekolekcijų savaitgaliai

    2018 m. gruodžio 79 ir gruodžio 14-16 d. Advento rekolekcijos „Kai Dievo ir žmogaus viltis susitinka..."

Kai kalbame apie viltį, dažnai turime omenyje dalykus, kurie nėra mūsų galioje, kas pranoksta žmogiškas jėgas ir įžvalgas. Mums dažnai sunku suprasti vilties esmę ir priežastį. Jėzaus Gimimas, atveriantis atpirkimą, byloja apie kitokią, t. y. patikimą, regimą ir suprantamą viltį. Viltį, kuri grindžiama Dievu. Jėzus žengia į pasaulį, kviesdamas ir suteikdamas žmogui stiprybės keliauti kartu. Dievas keliauja su mumis Jėzuje. Pasak popiežiaus Prančiškaus, eidami su Juo, įgyjame stiprybės nauju būdu gyventi dabartyje.

Advento laikas - skirtas atnaujinti gyvenimo džiaugsmą, atrasti Vilties dovaną ir išmokti ja dalintis su kitais. Rekolekcijų metu per mokymus, maldą ir tylą atrasime Vilties šaltinį Jėzuje ir leisime Dievo ir mūsų vilčiai susitikti.

Rekolekcijas ves s. Aistė Balčiūnaitė SJE ir s. Judita Stankūnaitė SJE.

 

2019 m. sausio 1820 d. tylos rekolekcijos su dvasiniu palydėjimu „Eikite sau vieni į negyvenamą vietą ir truputį pailsėkite“ Mk 6, 31

 

Kartas nuo karto mūsų širdyse pasidaro ankšta, norisi pabėgti, atsitraukti ar kažką keisti. Evangelijoje Jėzus gan dažnai ragina savo mokinius sustoti ir pailsėti. Kas man teikia poilsį? Gal ilgiuosi tylos, asmeninės maldos ir gydančios vienatvės patirties? Jei taip, esi kviečiamas/-a į šias tylos rekolekcijas. Tyla ir malda platins mūsų širdis ir padės atrasti naują ir gilesnį ryšį su savimi, kitu ir Dievu.

Rekolekcijų metu palydės s. Aistė Balčiūnaitė SJE ir s. Judita Stankūnaitė SJE. 

 

2019 vasario 810 d. rekolekcijos „Dvasinės pratybos ir muzika“

Daugelis iš mūsų yra girdėję apie šv. Ignaco iš Lojolos „Dvasines pratybas“. Per rekolekcijas išsamiau susipažinsime su vidine Dvasinių pratybų, o ypač Pradžios ir Pagrindo maldos dinamika, ieškosime atsakymų, kaip muzikos ir kitos meno išraiškos priemonės gali pasitarnauti autentiško dvasingumo bei ryšio su Dievu gilinimui. Rekolekcijose mus lydės šiuolaikinės chorinės muzikos kompozitoriaus Vaclovo Augustino kūrinys “Kristau veidas, parašytas remiantis būtent šv. Ignaco Dvasinėmis pratybomis. Į rekolekcijas kviečiami visi norintieji jose dalyvauti, nebūtinas specialus muzikinis ar kitas pasirengimas.

Rekolekcijas ves Eugenijus Puzynia SJ ir talkins seserys eucharistietės. 

2019 kovo 15-17 d. Gavėnios rekolekcijos „Gavėnios liturgija, vedanti į Prisikėlimą“

Gavėnia yra pilna simbolių, liturginių ženklų ir Švento Rašto tekstų, kurie leidžia pažinti išganančią Dievo meilę. Taigi stabtelsime ir apmąstysime minėtus ženklus, kad jie mums taptų patikimais pagalbininkais į Velykų paslaptį. Rekolekcijų metu bus skaitomos konferencijos, skiriama laiko asmeninei maldai, apmąstymui. Turėsime galimybę švęsti susitaikinimo sakramentą ir Eucharistiją.

Rekolekcijas ves kun. Artūras Kazlauskas ir talkins seserys eucharistietės. 

 2019 m. kovo 29–31 d. Gavėnios rekolekcijos šeimoms „Ką reiškia Jėzaus prisikėlimas mūsų gyvenimui?“

Popiežius Pranciškus klausia: ką krikščioniui reiškia Prisikėlimas? Kodėl be jo mūsų tikėjimas yra tuščias? Tikinčiajam Kristaus Prisikėlimas yra panašiai kaip pamatai namui: jei pamatai neatlaiko, namas sugriūva. Ant kryžiaus, prisiimdamas mūsų nuodėmes ir nužengdamas į mirties bedugnę, Jėzus paaukojo save, o Prisikėlimu įveikė mirtį, tuo atverdamas žmogui kelią atgimti naujam gyvenimui. Apaštalas Petras tai glaustai išsako savo laiške: „Šlovė Dievui, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvui, kuris iš savo didžio gailestingumo Jėzaus Kristaus prisikėlimu iš numirusių yra atgimdęs mus gyvai vilčiai ir nenykstančiam, nesuteptam, nevystančiam palikimui, kuris skirtas jums danguje“ (1 Pt 1, 3–4).

Gavėnia yra tinkamas laikas pasitikrinti savo ir šeimos tikėjimo pamatus, taip pat iš naujo atrasti, ką reiškia gyventi Prisikėlimu.

Laukiame ir Jūsų vaikų, kurie savo būdu galės dalyvauti jiems pritaikytoje rekolekcijų programoje. Numatomi 36, 711 ir 1215 metų pogrupiai vaikams. Pagal galimybes padėsime pasirūpinti ir jaunesnių vaikų priežiūra.

Rekolekcijas ves dr. Benas Ulevičius, seserys eucharistietės ir savanoriai.

 

 

 

 

 

LT LV EN RU
 

KalendoriusArtimiausios programos

 
 
© Visos teisės saugomos, Sorores Jesu Eucharistici