Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /var/www/vhosts/200mi.eu/sje.lt/framework/class.database.php on line 61
Sorores Jesu Eucharistici - Įkūrėjas

Norint teisingai matyti SJE.LT svetainę jums reikalingas flash. Prašome instaliuoti čia

Įkūrėjas

Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijos įkūrėjas – jėzuitas Tėvas Pranciškus Masilionis. Jis gimė 1902 m. vasario 26 d. Pažosų kaime (Pasvalio raj.). Mirė 1980 m. spalio 14 d. Šiauliuose. Baigė Joniškėlio pradžios mokyklą, Panevėžio realinę gimnaziją. Studijavo Kauno Vytauto Didžiojo universitete Teologijos-filosofijos fakultete. 1923 m. įstojo į Kauno kunigų seminariją, kurią baigęs 1927 m. įšventintas į kunigus. 1929 m. tapo jėzuitu. Buvo išsiųstas mokytis į Jėzuitų kolegiją Insbruke. Grįžo 1931-aisiais. 1934 metais buvo paskirtas Kauno arkivyskupijos Maldos ir vyrų apaštalavimo direktoriumi. Su trumpomis pertraukomis (1937-1939 metais Insbruke studijavo teologiją ir filosofiją) iki pat 1940 metų gyveno Pagrįžuvio namuose.

Pagarsėjo savo rekolekcijomis – jos sutraukdavo tūkstančius žmonių, norėjusių paklausyti šio kunigo pamokslų. Karo metais tėvas P.Masilionis persikėlė į Šiaulių jėzuitų rezidenciją, ten daug dirbo burdamas vaikus dažnesniam Šv. Komunijos priėmimui į Eucharistijos karžygių organizaciją (po karo – į Eucharistijos mylėtojų būrelius). 1947 m. įkūrė specialiai okupacijos sąlygomis pasirengusią dirbti Eucharistinio Jėzaus seserų kongregaciją. 1949 m. sovietų valdžiai uždarius jėzuitų vienuolyną, tėvui P. Masilioniui teko palikti Šiaulius. Nuo tol iki pat savo gyvenimo pabaigos buvo keliamas iš vienos parapijos į kitą: dirbo Karsakiškyje, Palėvenėje, Saločiuose, Vyžuonose, Kirkliniuose, Dapšionyse, paskutinė darbo vieta – Sidabravas (nuo 1977 m.). 1953 m. į Eucharistinį sąjūdį subūrė kunigus.

Rankraščiais paliko eilėraščių rinkinių (Jaunoms širdims, Gėlės nuo motinos kapo ir kt), vaidinimų, daug religinių knygų. Apie jį išleista knyga Meilės jūra: Tėvas Pranciškus Masilionis gyvenime ir atsiminimuose (2003).
 

 
 
© Visos teisės saugomos, Sorores Jesu Eucharistici