Norint teisingai matyti SJE.LT svetainę jums reikalingas flash. Prašome instaliuoti čia

Aktualu

 

,,Tikras tikėjimas yra tas, kuris mus daro meilesniais, gailestingesniais, sąžiningesniais ir žmogiškesniais; kuris skatina širdis mylėti visus, be skirstymo; kuris leidžia matyti kitą ne kaip priešą, o kaip brolį, kurį reikia mylėti, kuriam reikia padėti ir tarnauti; kuris mus skatina skleisti ir ginti susitikimo, pagarbos, dialogo ir brolybės kultūrą; kuris suteikia drąsos atleisti įžeidusiam, ištiesti ranką parkritusiam, aprengti nuogą, pasotinti alkaną, aplankyti kalinį, padėti našlaičiui, pagirdyti ištroškusį, pagelbėti seneliui ir stokojančiam.

Tikras tikėjimas yra tas, kuris mus skatina ginti kito teises su ta pačia jėga ir entuziazmu, kuriais giname savo. Kuo daugiau augama tikėjime ir pažinime, tuo daugiau augama nuolankume ir sąmoningume apie savo mažumą,"

Popiežius Pranciškus
 

 
 
© Visos teisės saugomos, Sorores Jesu Eucharistici